loader
POPÜLER ARAMALAR

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Açık Rıza Metni

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Hacı Şaban Cengiz Vakfı (“Hacı Şaban Cengiz Vakfı” veya “Vakıf”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Vakıf ile paylaştığım sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, dernek/vakıf/sendika üyelik verilerim ile kimlik kartım üzerinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerim dâhil tüm kişisel verilerimin yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ilişkilerine girilebilmesi ve bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gereken tüm çalışmaların yürütülmesi, müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi, geliştirilmesi, sunulması, birimler arasındaki koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğinin sağlanması, mevzuata uyum, gerekli bildirimlerin taraflara yapılması, reklam ve pazarlama çalışmalarının yapılması, geliştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, doğum günü kutlaması, çekiliş ve yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi gibi veri sahibi lehine olabilecek diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, idari ve adli makamlara bildirilmesi, yasal hakların kullanılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, talep ve soruların cevaplanması, memnuniyet, performans ve benzeri ölçümlerin yapılması, operasyonların yürütülmesi, insan kaynakları başka olmak üzere politikaların oluşturulması, ihtiyaçların temini, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, şirket stratejilerinin belirlenmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amaçlarıyla işlenmesine ve talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılmasına, kişisel verilerimin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi maksadı ile yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine, saklama ve arşiv faaliyetleri ile operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması sebepleriyle Şirketimizin grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılmasına bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve Hacı Şaban Cengiz Vakfı tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.